Schilderwerken; ICT projecten voor niet ICT-ers

Friday , 2, March 2012 Comments Off on Schilderwerken; ICT projecten voor niet ICT-ers

Het voordeel van zelfstandige zijn, is dat ik tussen twee klussen in, tijd heb om een geheel ander project aan te pakken. Verschillende plekken in huis konden wel een nieuwe verflaag gebruiken, dus is schilder Teus weer enkele dagen over de vloer. Teus is net als ik, zelfstandige in de regio Woerden, en het is erg prettig zaken met hem doen.

Omdat mijn passie nu eenmaal ligt bij het uitvoeren van ICT projecten, zie ik al snel een overeenkomst tussen zo’n schilderklus en een ICT systeem. En een manier om aan mensen, die niet zo bekend zijn met de materie, uit te leggen wat mijn rol in een ICT project inhoudt.

Zie de schilder als de ICT leverancier, en mijzelf als klant die een verbetering wil doorvoeren in de organisatie (in huis). Voordat de leverancier kan beginnen, zal er nog het een en ander moeten gebeuren. Er moet een inventarisatie gemaakt worden van het werk. Vervolgens een planning, waarbij het proces van de klant voorop staat. Een groot schilderbedrijf zal al het werk achter elkaar willen uitvoeren, voor mij als klant is dat niet handig, want dat moet ik woonkamer, keuken, gang, berging, toilet en hal tegelijk leeg ruimen. Teus is gelukkig zo flexibel dat hij een week tussen de verschillende onderdelen laat. Tenslotte moet ik als klant de voorwaarden scheppen zodat de leverancier aan de slag kan, bijv. ruimten leeg ruimen (in een ICT project: oa infrastructuur en toegang regelen, medewerkers informeren en betrekken).

Dan breekt de fase van realisatie aan: de leverancier doet waar hij goed in is, en als klant hou ik de vinger aan de pols. Gebeuren de juiste dingen en loopt alles op schema? Als ik punten ter verbetering zie (testen), of ik heb nog wat extra wensen, dan noteer ik die op een lijstje (issues en testbevindingen) en bespreek die met mijn leverancier. Ik heb gelukkig iemand getroffen die gedurende de uitvoering ook zelf extra punten opmerkt (een traphek dat vastgezet moet worden) en bereid is te helpen met werk dat eigenlijk door mij als klant uitgevoerd moet worden (een kastje ophangen).

In de implementatie fase wordt het geleverde in gebruik genomen. Ik plaats alle kasten weer op hun plek en ruim ze in. In een ICT project worden er bijvoorbeeld gegevens ingevoerd, medewerkers en een helpdesk geïnstrueerd, werkinstructies geschreven, formulieren aangepast en klanten ingelicht.

Als een project de juiste zorg en aandacht heeft gehad, en de leverancier goed is in zijn vakgebied, dan kan het bijna niet anders of het project is geslaagd en de medewerkers (huisgenoten) hebben voor jaren plezier van de gedane arbeid!

Nu ik zelf de tijd had, kon ik dit allemaal zelf begeleiden. Mijn klanten hebben altijd een “winkel open te houden”, en besteden (een deel van) het “klant” werk aan mij uit. Dat kan de inventarisatie, projectleiding, testen of implementatie zijn. Iemand inhuren voor deze activiteiten zegt niets over de kwaliteiten van leverancier of klant. Dit getuigt slechts van een goed inzicht in de situatie.