Het eenVoudig model voor systeemontwikkeling

Thursday , 21, June 2012 Comments Off on Het eenVoudig model voor systeemontwikkeling

Een bekend model voor het ontwikkelen van maatwerk ICT systemen is het V-model, dat uit de jaren 70 van de vorige eeuw stamt. De tijd is veranderd en ik maak dingen graag simpel, dus heb ik een eigen versie ontwikkeld: het eenVoudig model voor systeemontwikkeling.

Een nieuw ICT systeem begint altijd met een Wens aan de klantzijde. Die wens heeft vaak te maken met het efficiënter willen maken van bedrijfsprocessen, maar kan ook het gevolg zijn van het moeten voldoen aan eisen en wensen die de omgeving stelt. Op basis van de wens die een organisatie heeft, wordt contact gezocht met een ICT leverancier.

Deze leverancier vertaalt de wens in een Ontwerp. Zo’n ontwerp kan een heel uitgebreid functioneel en technisch ontwerp zijn of slechts enkele A4-tjes. Wat ook mogelijk is, is dat het ontwerp meer procesmatig van opzet is, en de klant zelf een groot aandeel heeft in het opstellen van dit ontwerp. In ieder geval bevindt het product “Ontwerp” zich op het grensvlak van klant en leverancier. Het ontwerp maakt de oplossing voor de wens concreet.

Op basis van het ontwerp gaat de leverancier aan de slag met de Bouw. Dit bouwen kan het geheel ontwikkelen van een systeem zijn, maar ook het inrichten van een pakket of het modeleren van bouwblokken. Deze fase van het traject bevindt zich vaak buiten blikveld van de klant.

Hoe anders is dat in de volgende activiteit! Want na een test door de leverancier, zal de klant zelf moeten gaan Testen of het opleverde product aan de verwachtingen voldoet. Indien dat niet of deels zo is, past de leverancier het product aan, waarna een formele Acceptatie door de klant volgt.

De leverancier is nu klaar, aan klantzijde moet het nieuwe systeem nu echt gaan draaien. Er moeten mensen worden opgeleid, processen aangepast, klanten geïnformeerd, formulieren ontwikkeld, brieven aangepast, communicatie opgestart etc. Al deze activiteiten vormen de werkelijke Implementatie van een systeem.

Opvallend is dat in een ICT project slechts 1 van de 6 onderdelen volledig door de ICT leverancier wordt opgepakt! TH-Consultancy ondersteunt organisaties in het managen van de andere projectonderdelen.

Volgende keer: als het zo eenVoudig is, waarom gaat het dan toch zo vaak mis?