Software testen

Comments Off on Software testen

Er bestaan een aantal methodieken voor gestructureerd software testen. Voorbeelden hiervan zijn TMap® (Next), ISTQB en Testframe.  Wat deze methodieken met elkaar gemeen hebben, zijn een aantal zeer belangrijke dingen die ik toepas in ieder testtraject:

Testen in iedere fase

Testen is niet iets waar pas aan gedacht moet worden als de te testen software bijna wordt opgeleverd. Al tijdens het opstellen van een projectplan moet rekening gehouden worden met de uit te voeren testen (qua tijd, benodigd materiaal, mensen etc). Tijdens het opstellen van het ontwerp van en/of eisen aan de toekomstige applicatie kan al een uitvoeriger testplan en testgevallen worden opgesteld. Vaak helpt dit zelfs om ontwerp fouten te voorkomen. Immers, pas als men zich een goed beeld vormt van hoe alles uiteindelijk moet gaan werken, kan een ontwerp goed worden gemaakt.

Opstellen van testgevallen op een gestructureerde wijze

Het is van belang dat van te voren wordt vastgelegd welke testgevallen er tijdens het daadwerkelijk testen zullen worden uitgevoerd. Dit is immers de enige manier waardoor antwoord gegeven kan worden vragen als “Wat is de voortgang van het testtraject? Hoeveel is er al gedaan en hoeveel nog te gaan? Wat is de indruk van de kwaliteit van het opgeleverde product?” Door in een zeer vroeg stadium van het project al testscripts op te stellen, worden direct allerlei onduidelijkheden aan de orde gesteld, die anders pas in een late fase naar voren zouden komen. In feite zouden de testgevallen al klaar moeten liggen op het moment dat er ontwikkeld gaat worden, het zg. test driven development.

Er bestaan vele technieken om testgevallen op te stellen, maar wat ze met elkaar overeen hebben is een beschrijving van de uitgangssituatie, het veranderingsproces en een resultaatvoorspelling. Hoe diepgaand de testgevallen zullen gaan, hangt af van het risico dat uw bedrijfsvoering loopt bij de ingebruikname van het nieuwe systeem of product.

Test niet alleen het geautomatiseerde systeem

Vaak beperkt men zich in het testtraject tot het testen van software. Maar andere zaken zoals de aansluitende AO (Administratieve Organisatie), werkinstructies, werkprocessen, formulieren zijn vaak net zo belangrijk om te testen.

Ieder project en situatie is anders en verdient eigen aandacht

Bij het coördineren van een testtraject volg ik niet klakkeloos een methode, maar bekijk wat er in de specifieke situatie van toepassing is. Ik kan in uw ICT project de rol van testmanager of testcoordinator vervullen, een TMap testplan voor uw project schrijven, uw gebruikers acceptatietesten begeleiden of uw gebruikers, testers en/of functioneel beheerders ondersteunen bij het opstellen van testscripts. Zelf participeer ik ook graag in de testen, ik ben nadrukkelijk niet alleen een manager of begeleider, maar hou ook van het “hands-on”werk. Ik wissel graag een keer met u van gedachte en kom vrijblijvend een keer langs.

Testen is niet alleen het uitvoeren van de testen, maar ook het voorbereiden. Door bijtijds met deze voorbereiding te starten, kunnen fouten in een vroeg stadium voorkomen worden!