Optimaliseren van gebruik

Comments Off on Optimaliseren van gebruik

Helaas gaat er nogal eens wat mis bij de aanschaf of bouw van een nieuw informatie systeem. Te vaak worden toekomstige gebruikers te weinig of te laat betrokken in het ontwikkelings– of aanschaf traject. Hierdoor wordt het nieuwe systeem onvoldoende aangepast aan het werkelijk gewenste gebruik, worden gebruikers onvoldoende geïnstrueerd of hebben eindgebruikers simpelweg het gevoel dat ze een nieuw systeem opgedongen krijgen. Al deze factoren kunnen leiden tot een niet optimaal gebruik en daardoor tot het uitblijven van het beoogde resultaat.

Gelukkig kan er ook achteraf nog genoeg gedaan worden om het gebruik te optimaliseren. Samen met u en de eindgebruikers bepaal ik de oplossing. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • het in kaart brengen van hiaten in de aansluiting van het bedrijfsproces en het systeem
  • het maken van een actieplan om deze hiaten weg te werken
  • het ontwikkelen en geven van een training / instructie
  • het opstellen van werkinstructies
  • het individueel coachen van uw werknemers
  • het opstellen van verbeteringsvoorstellen met betrekking tot de software
  • het op elkaar afstemmen van uw administratieve organisatie (AO) en de software
  • het opschonen en/of aanpassen van de aanwezige gegevens

TIP: In iedere projectgroep hoort ook een toekomstig gebruiker van het op te leveren product te zitten. Dit vergroot de acceptatie na oplevering en verkleint de kans op fouten.