Implementatie ICT systeem

Comments Off on Implementatie ICT systeem

Net als testen is het implementeren van een ICT systeem niet iets waar pas aan gedacht moet worden als het product bijna wordt opgeleverd. Al tijdens het opstellen van een projectplan dient te worden rekening gehouden met de uiteindelijke invoering van het systeem of product. Op deze manier wordt ook weer meer helder wat er precies gebouwd of ingericht moet worden! Alle zaken rondom de systeemimplementatie worden vastgelegd in een implementatieplan. Het invoeringsmoment is als het ware het moment suprême, waarop alle voorbereide elementen samenkomen.

Welke zaken er aan bod moeten komen bij het opstellen van een implementatieplan, verschilt natuurlijk per situatie, maar in het algemeen dient met een aantal factoren rekening gehouden te worden: (deels gebaseerd op de implementatie methodiek en strategie Regatta®). Denk hierbij aan toekomstige gebruikers, toekomstige beheerders, conversie van gegevens, wijzigingen in het bedrijfsproces en de ingebruikname zelf.

Ik werk momenteel aan een template en een voorbeeld implementatieplan, dat ik hier als download ter beschikking zal stellen. U kunt dan zelf, of met mijn hulp, een implementatieplan voor uw project schrijven. Ook kunt u mij tijdelijk in uw organisatie inzetten als implementatie manager of projectmanager.
(Ik heb momenteel nog geen download functie beschikbaar, stuur svp een mail naar info@th-consultancy.nl, dan stuur ik u de template toe)

Als mensen actief betrokken worden, zijn ze vaker bereid om veranderingen te accepteren